مقاله بازخوانی قدرت نرم، مطالعه موردی عملیات روانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات سیاسی از صفحه ۱۳۹ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: بازخوانی قدرت نرم، مطالعه موردی عملیات روانی
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قدرت
مقاله قدرت سخت
مقاله قدرت نرم
مقاله عملیات روانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفیع حسین
جناب آقای / سرکار خانم: قربی سیدمحمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه های اخیر ادبیات سیاسی دستخوش قبض و بسط های زیاد گشته است که به همین فراخور ما شاهد رواج واژه های جدیدی هستیم که درک آنها مستلزم یک تبار شناسی، ترمینولوژی و معرفت شناسی است. یکی از این واژه های کاربردی قدرت نرم می باشد. قدرت نرم اگر چه از بعد پراگماتیستی دارای سابقه طولانی است اما از بعد مفهومی و آکادمیک پدیده ای نوین محسوب می شود. در عرصه محیط و روابط بین الملل، دول و بازیگران سیاسی از اعصار گذشته تاکنون از گونه های مختلفی از قدرت بهره گرفته اند. قدرت سخت در بدو امر مورد بهره برداری قرار گرفت و پس از مدتی به علت بار سنگین هزینه، تلفات جانی، نامعلوم بودن نتیجه کاربرد قدرت و کاهش مشروعیت و محبوبیت استفاده کننده از قدرت سخت، سعی برآورد تا از مرحله سخت افزاری عبور کرده و برای پیشبرد اهداف از قدرت نرم و نرم افزار استفاده کنند. قدرت نرم امری چند بعدی، پیچیده و ماهیتی پلاستیک گونه و انضمامی دارد. قدرت جدید از ابزاری چون رسانه ها، مطبوعات، سایبر، نبرد اطلاعات و عملیات روانی و فریب استراتژیک بهره می گیرد که هر یک از ابزارها خود از پیچیدگی هایی برخوردار هستند. به همین دلیل در این نوشتار بعد از پرداختن به قدرت نرم در ابعاد تئوریک (ترمینولوژی و معرفت شناسی)، به طور موردی، عملیات یا جنگ روانی را بررسی می کنیم.