مقاله بازخوانی جایگاه ارزشی دیوارنگاره ها در روند ثبت میراث معماری ایران و جهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بازخوانی جایگاه ارزشی دیوارنگاره ها در روند ثبت میراث معماری ایران و جهان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میراث جهانی
مقاله میراث معماری
مقاله دیوارنگاره
مقاله اصالت
مقاله تزئینات معماری
مقاله معیارهای میراث جهانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پدرام بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: جبل عاملی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی بهشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر در جست و جوی نقش دیوارنگاره ها و میزان تاثیر بخشی آن ها در فرایند ثبت میراث جهانی غیرمنقول است. میراث جهانی غیرمنقول مورد نظر در این پژوهش، هم اثر معماری حامل نقاشی دیواری می تواند باشد و هم آن که خود دیوارنگاره به صورت مستقل ثبت گردد. جایگاه ارزشی دیوارنگاره ها از هر سبک و سیاقی که باشند، مشخص کننده اهمیت این موضوع است. از آنجا که نمونه های دیوارنگارها ی که نقشی بنیادین را در نامزدی و سپس کسب امتیاز میراث جهانی داشته اند کم نیستند، در پژوهش حاضر که رویکردی توسعه ای دارد، با تعمق در پرونده های ثبتی آن ها و تحلیل کیفی و کمی (توصیفی و مقایسه ای) رویکردهای در نظر گرفته شده از سوی کمیته میراث جهانی در پرونده های آثار غیرایرانی و نمونه های ایرانی، این نمونه ها بررسی شده اند. این رویکردها دربردارنده دیدگاه هایی است که کمیته میراث جهانی درباره دیوارنگاره های موجود در بناهای مختلف به آن ها توجه کرده است. در این راستا در نمونه های ایرانی ثبت نشده، دیوارنگاره هایی دیده می شوند که به دلیل دارابودن ارزش های خاص خود اهمیتی کمتر از نمونه های ثبت شده جهانی ندارند و می توانند با رعایت تمهیداتی از مراجع ذی ربط، نقشی اساسی برای ثبت آثار معماری کشور در فهرست میراث جهانی داشته باشند. اگرچه دیوارنگاره را بایستی جزئی جدایی ناپذیر از یک کالبد معماری دانست اما خود دیوارنگاره قادر است به عنوان یک اثر یادمانی و عامل بالقوه ارزشی، آنچنان اهمیت یابد که نه تنها بار ارزشی سازه معماری حامل خود را بر دوش کشد بلکه خود نیز، اثری مستقل برای ثبت یک اثر غیرمنقول در فهرست میراث جهانی باشد. از همین رو، در رویکردی نوین برای ارزش گذاری دیوارنگاره های ایرانی، ۹ عامل ارزشی معرفی و تفسیر گردیده اند.