مقاله بازجستی در ویژگی های فقهی حقوقی سرمایه در عقد مضاربه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات فقه و حقوق اسلامی از صفحه ۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بازجستی در ویژگی های فقهی حقوقی سرمایه در عقد مضاربه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مضاربه
مقاله سرمایه
مقاله دین
مقاله منفعت
مقاله عین
مقاله وجه نقد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری آق مشهدی فخرالدین
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی گلمایی مراد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به موجب ماده ۵۴۶ قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. سرمایه، کار عامل و سهیم شدن در سود ارکان عقد مزبور را تشکیل می دهند. در منابع فقهی و حقوقی دیدگاه مشهور بر آن است که سرمایه باید عین، وجه نقد، معلوم و معین باشد. مقاله حاضر با بررسی مستندات شروط مزبور، معلوم و معین بودن سرمایه را لازم دانسته اما عین بودن سرمایه را در فقه و حقوق و وجه نقد بودن آن را در فقه از شروط صحت مضاربه تلقی نمی کند. منظور از وجه نقد خصوص پول رایج کشور نیست بلکه ارزهای خارجی را نیز شامل می شود.