سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مختار شعبانی – برق منطقه ای مازندران
فواد رخشان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

در این مقاله، تلفیقی از بکارگیری فناوری ترموالکتریک و سرمایش جذبی جهت افزایش بازده واحدهای بخار و گازی نیروگاه نکا مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای عملی پیشنهاد گردیده است. ماجولهای ترموالکتریک با چیدمان حلقوی بر روی لوله ها، اختلاف دمای موجود در درون وبیرون لوله های کندانسور را به اختلاف پتانسیل الکتریکی تبدیل نموده و در واقع بخشی از انرژی گرمایی در حالهدررفت مبدل را به برق تبدیل مینمایند. در این مطالعه، به علت کاهش مقاومت گرمایی لولههای چگالنده واحد بخار، بار گرمایی مبدل افزایش می یابد که پارامترهای مبدل بایستی بازطراحی گردد. به منظور حفظ بالانسانرژی، میزان مشخصی از بخار ورودی به چگالندهمازاد بوده که با طراحی یک زیرکشاز سیکل بخار و انتقال بخار به سیستم تغذیه بخار به سیستم سرمایشجذبی دواثره، سرمایش تولید نمود. این سرمایش جهت خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور، بازده واحد گازی را در روزهای گرم سال به مقدار قابل توجهی افزایش خواهد داد. در روزهای غیر گرم سال نیز می توان این بخار را در سیستم آب شیرین کن تبخیری جهت تامین آب مطمئن نیروگاه بکار گرفت. پیادهسازی این طرح ها، بسته به میزان سرمایه گذاری در پیکربندی های مختلفی میسر خواهد بود.