سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سروش کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، گروه هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسل

چکیده:

معماران و طراحان ساختمان معتقدند که طرحهای الهام گرفته از طبیعت، میتواند به کاهش صدمات زیستمحیطی ناشی ازساختمانها کمک شایانی کند. بیونیک که به آن بیومتریک یا مهندسی خلاق زیستی هم میگویند کاربرد سامانهها و روشهای بیولوژیکال موجود در طبیعت در سیستمهای مهندسی و فناوریهای مدرن است. طراحان برای استفاده و تقلید از فرم های طبیعی تا کنون دو شیوه را به کار برده اند. شیوه اول اینکه هدف طراح فقط تقلید از ظاهر خارجی فرم های طبیعی باشد که در این صورت ساختمان ها فقط بازتابی از زیبایی ظاهری موجود در طبیعت محیط اطراف میباشند. شیوه دوم آن که طراح از فرآیندهایی که فرمهای طبیعی را شکل داده اند، برای خلق طرح های جدید الهام میگیرد. برای توسعه و پرورش فرم های معماری که در طبیعت یافت میشوند، قوانین اساسی وجود دارد که میتوان آنها را در اغلب ساختمان های بدیع و نوین به کار برد. نتیجه این کار طرحی عالی است که کارایی سازه ای ، نیازهای عملکردی و زیبایی شناسی با یکدیگر ترکیب شده اند. در این پژوهش به دنبال تعریف مفاهیم معماری بیونیک و نمونه های کاربردی درس هایی که از طبیعت آموخته میشود، هستیم