مقاله بازتعریف ماهوی رهیافت کلام سیاسی و جایگاه آن در اندیشه سیاسی اسلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات سیاسی از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: بازتعریف ماهوی رهیافت کلام سیاسی و جایگاه آن در اندیشه سیاسی اسلام
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلام سیاسی
مقاله کلام سیاسی شیعه
مقاله فقه سیاسی
مقاله اندیشه سیاسی
مقاله فلسفه سیاسی
مقاله الهیات سیاسی مسیحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادری محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کلام سیاسی یکی از عرصه های تفکر سیاسی اسلامی است که جایگاه برجسته ای در اندیشه اسلامی دارد. این حوزه همانند فقه سیاسی، از جمله عرصه های تفکر سیاسی مسلمانان می باشد که در درون تمدن اسلامی، شکل گرفته و رشد نموده است. کلام سیاسی به بیان آراء و اندیشه های کلامی مسلمانان در باب سیاست و زندگی اجتماعی می پردازد. این نوشتار ضمن تبیین اجمالی رهیافت کلام سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام، برآنست تا با بهره گیری از شیوه توصیفی و تحلیلی، ماهیت، روش شناسی، ویژگى ها، شاخص ها و فرقه هاى کلام سیاسى بخصوص کلام سیاسی شیعه را باز شناسی نماید.