مقاله بازتاب های جهانی شدن سیاسی بر سازمان همکاری شانگهای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی) از صفحه ۲۰۵ تا ۲۲۹ منتشر شده است.
نام: بازتاب های جهانی شدن سیاسی بر سازمان همکاری شانگهای
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهانی شدن
مقاله جهانی شدن سیاسی
مقاله منطقه گرایی
مقاله سازمان های منطقه ای
مقاله سازمان همکاری شانگهای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدیعی ازنداهی مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی رضوی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: میراحمدی فاطمه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پدیده یا فرایند جهانی شدن بیانگر نوعی پراکنش کروی کالا، اندیشه و … است که اثرات متعددی بر شاخص های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها دارد. جهانی شدن در بعد سیاسی از ویژگی های متعددی برخوردار است مانند فرسایش حاکمیت های ملی، شدت گیری روندهای منطقه گرایی و ورود بازیگران جدید در عرصه تصمیم سازی سیاسی در سطح ملی و فراملی. سازمان های منطقه ای از جمله بازیگران جدید در صحنه بین الملل هستند که در نیمه دوم قرن بیستم در طی روند منطقه گرایی که با جهانی شدن همزمان بوده است به سرعت در مناطق جغرافیایی جهان گسترش یافته اند. یکی از بزرگترین سازمان های منطقه ای در جهان به لحاظ وسعت و جمعیت، «سازمان همکاری شانگهای» می باشد که در سال ۲۰۰۱ تاسیس شده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از رویکرد اثبات گرایانه به بررسی و تحلیل چگونگی تاثیرات جهانی شدن سیاسی بر این سازمان می پردازد. نتایج این نوشتار نشان می دهد دو مولفه در ارتقای تاثیرپذیری «سازمان همکاری شانگهای» از «جهانی شدن سیاسی»نقش داشته اند: اول، ملاحظات نظامی – امنیتی و اهداف سیاسی بنیان گذاران سازمان؛ دوم، تاثیرپذیری کشورهای آسیای مرکزی عضو سازمان از مسائلی همچون افراط گرایی مذهبی، تجزیه طلبی و تروریسم.