مقاله بازتاب مولفه های مکتب رئالیسم در رمان شوهر آهوخانم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زبان و ادبیات فارسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۱۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بازتاب مولفه های مکتب رئالیسم در رمان شوهر آهوخانم
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واقع گرایی
مقاله رئالیسم
مقاله وقایع اجتماعی
مقاله رمان
مقاله شوهر آهوخانم
مقاله علی محمد افغانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالمیان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آرتا سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری دنیا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رمان شوهر آهوخانم، اثر علی محمد افغانی، هم از نظر شخصیت پردازی و هم از لحاظ بیان مسائل اجتماعی اثری پرحرکت، ممتاز و بالقوه و انعکاس واقعیت های جامعه است. در میان آثار افغانی، این رمان به دلیل توانایی اش در ارائه مسائل ویژه ای از جامعه، در ادبیات داستانی ایران جایگاه و هویت معینی یافته است. وجود مهم ترین مولفه های مکتب رئالیسم در رمان شوهر آهوخانم نشان دهنده تاثیرپذیری نویسنده این رمان از اصول و جنبه های مختلف آن مکتب است. کثرت شاخصه ها و جنبه های رئالیستی در این رمان بلند گویای این نکته است که سبک و شیوه غالب نویسنده در پرداخت عناصر داستان رئالیستی است. افغانی کوشیده است ماجراها، شخصیت ها و عناصر داستانش با اصول مکتب رئالیسم منطبق باشد و با استفاده از تجارب و مشاهدات عینی خود به «واقعیت نمایی» داستان دست یابد. نویسنده با ساختن شخصیت ها و بیان دقیق رخدادهای اجتماعی، آیینه تمام نمایی فراروی خواننده می نهد تا بدان وسیله به رویدادها و معضلات جامعه خویش بنگرد. از این رو، سعی نگارندگان این جستار بر این است تا با تکیه بر شاخصه های رئالیستی این اثر به تحلیل وقایع اجتماعی بپردازند و زوایای پنهان این وقایع را بازنمایند.