مقاله بازتاب مضامین اعتقادی در شعر پروین اعتصامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۷۹ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بازتاب مضامین اعتقادی در شعر پروین اعتصامی
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروین اعتصامی
مقاله فرهنگ دینی
مقاله مضامین اعتقادی
مقاله تعالیم دینی
مقاله اصول دین و مذهب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعاعی یونس
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاعران در ادوار شعر فارسی با شدت و حدت خاصی به انعکاس مضامین اعتقادی در آثار خود پرداخته اند اما در دوره مشروطه و پهلوی، جامعه دچار تغییر و تحول اساسی در مسایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و عقیدتی گردید و این تغییرات در شعر فارسی این دو دوره تاثیر بسزایی گذاشت، به طوری که تلاش در جهت زدون فرهنگ دینی و احیای فرهنگ ملی و باستانی و جایگزینی آن به جای ارزش های مذهبی و به تبع آن جدایی دین از سیاست در دوره پهلوی پدر و پسر، در شعر فارسی باعث کم رنگ شدن انعکاس مسایل دینی در شعر شاعران این دوره گردید.
حال در این مقاله بر آنیم تا نشان دهیم که تحولات جامعه در باور شاعری چون پروین اعتصامی نسبت به مضامین اعتقادی چه تاثیری داشته است. آیا شاعر مذکور که دوره مشروطه و پهلوی پدر را تجربه کرده است با تحولات صورت گرفته، دچار تحول در بینش خود نسبت به مضامین اعتقادی شده است یا این که تاثیری در باور او نداشته است؟ برآیند تحقیق نشان از آن دارد که پروین اعتصامی در جریانات به وجود آمده شعری متاثر از این فضاها، جریان سنتی پردازان نوگرا را برای شعر خود انتخاب نمود که در آن ضمن طرح مسایل سیاسی و اجتماعی در کسوت قصیده و مناظره و… اشعار قابل ملاحظه ای را در مایه های دینی از خود به یادگار نهاد.