مقاله بازتاب مسایل اجتماعی- فرهنگی در مثنوی معنوی مولانا (نگاهی به مثنوی از منظر جامعه شناسی ادبیات) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸- بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۲۷۰ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: بازتاب مسایل اجتماعی- فرهنگی در مثنوی معنوی مولانا (نگاهی به مثنوی از منظر جامعه شناسی ادبیات)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسایل اجتماعی و فرهنگی
مقاله طبقات اجتماعی
مقاله مشاغل
مقاله تقلید
مقاله فساد
مقاله بلاهت و ساده لوحی
مقاله ریاکاری و دروغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله راه یافتن به پیش زمینه های اجتماعی- فرهنگی در قصه های مثنوی مولاناست، تا از این طریق بتوان به تصویری از سیمای جامعه عصر وی دست یافت. به همین منظور پس از گزینش نود قصه از شش دفتر مثنوی که دارای زمینه های اجتماعی آشکارتر بوده، به طبقه بندی طبقات، اصناف و مشاغل اجتماعی و تحلیل مباحث اجتماعی- فرهنگی بازتاب یافته در این قصه ها پرداخته شده است.
در این پژوهش بیش تر به یکی از لایه های متن یعنی مسایل اجتماعی- فرهنگی و نقطه عزیمت در روایت ها که همانا واقعیت های خوب یا بد اجتماعی- فرهنگی است توجه شده است. نتیجه بدست آمده، جامعه عصر شاعر را گرفتار آداب و رسوم تقلیدی، ستم، فساد، دروغ و ریاکاری، بلاهت و جهل، سطحی نگری، ستیز، قتل، دزدی و … نشان می دهد.