سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هاشم اندیشه – کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده:

در عصر کنونى، که عصر نبرد فرهنگهاست، هر مکتبى که بتواند با بهره گیرى از شیوه هاى مؤثر تبلیغ، به نشر ایده هاىخود بپردازد، در این عرصه پیشتاز خواهد بود و بر اندیشه جهانیان اثر خواهد گذاشت.فرهنگ وسیره معصومین (علیهم السلام) نوعی تبلیغ درمقابل تهاجم فرهنگی و سیاسی ومذهبی واقتصادیوغیره…دشمنان می باشد و براى شکستن این تهاجمات بایدبه این فرهنگ ناب و تاریخس از چشم دوخت.در این مختصر،ما به انعکاس سیره اقتصادی اسلام و پیامبر اکرم (ص) ومعصومین (علیهم السلام) می پردازیم.