مقاله بازتاب قصص قرآنی در تشبیه های دیوان خاقانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش دینی از صفحه ۹۱ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بازتاب قصص قرآنی در تشبیه های دیوان خاقانی
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله شعر فارسی
مقاله خاقانی شروانی
مقاله تصویرهای شاعرانه
مقاله تشبیه
مقاله قصص قرآن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی هزاوه امیر
جناب آقای / سرکار خانم: بیرقی محمدرحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازتاب قرآن در تصویرهای شاعرانه شعر خاقانی شروانی (۵۲۰ ه.ق ۵۹۵ ه.ق) بویژه در تشبیه های او بسیار گسترده است؛ چنان که فقط قصص قرآن بخش زیادی از تشبیه های او را تحت تاثیر خود قرار داده است. بر همین اساس در مقاله حاضر، ابتدا آن دسته از قصص قرآنی که در تشبیه های دیوان خاقانی به کار رفته است، استخراج و بررسی شده است و در پایان چنین نتیجه گیری شده است که قرآن علاوه بر آن که منبعی حکمی برای اشعار خاقانی است، در خیال پردازی های شاعرانه او نیز نمودی گسترده دارد. خاقانی در تشبیه که یکی از مهمترین عناصر خیال پردازی در شعر محسوب می شود، از قصص قرآنی به شکلی وسیع بهره جسته است؛ این بهره گیری گاه به صورت لفظی، گاه به صورت غیر لفظی (معنوی) و گاه به صورت ترکیباتی است که بر اساس الفاظ و مفاهیم قرآنی ساخته شده است. برخی از قصه های قرآنی در تشبه های خاقانی، به طور مستقیم مقتبس از قرآن و برخی دیگر ماخوذ از تفاسیر و برخی نیز برگرفته از اسرائیلیاتی است که در تفاسیر قرآن راه یافته است.