سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی شریفیان – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
زهرا نورمحمدی شایسته – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

؛ «جامعه شناسی ادبیات» یا «اجتماعیات در ادبیات» امروزه یکی از مباحث مهم و ضروری در فهم «ادبیات» هر کشوری است. بی تردید، پهناوری شعر فنی فارسی به اندازهای است که زمینه های اجتماعی و فرهنگی فراوانی را می توان از گهرهای قطعه ها ، مثنویها، قصیده ها و غزل ها بیرون کشید که معرّف ویژگی ها، ارزشها و دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی زمان شاعر باشد و کارکردها ، فرآورده ها، آیین ها ، باورها ، فن ها و قانون ها را مستقیم یا غیر مستقیم- پیش چشم داشت. «قشربندی اجتماعی» را می توان تفکیک و رده بندی اجتماعی دانست که در آن نقش ها و موقعیت ها ، با حفظ سلسله مراتب دارای اهمیت است . گروه بندیهای اجتماعی را صاحب نظران و جامعه شناسان برحسب موقعیت های سیاسی ، اقتصادی ، دینی و منزلتی جامعه مورد مطالعه قرار داده و از دیدگاه های متفاوت تعریف و تبین کرده اند . در مقاله حاضر به این « قشربندی اجتماعی » در کلیات سعدی نگریسته شده است و طبقات اجتماعی از دیدگاه سعدی مورد بررسی قرار گرفته است.