سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۳۳

نویسنده(ها):

صغری جلیلی جشن آبادی – هیئت علمی دانشگاه پیام نورخاش

چکیده:

مدیریت و رهبری کارامد یکی ازعناصر مهم درپویایی اجتماع تلقی میشود مدیریت به سان ستون فقرات نهادهای اجتماعی مانند خانواده دولت سازمان های اداری و … است ادبیات هرملل بازتاب اندیشه ای خردمنددانه آن جامعه است دراثار بزرگان پهنه ی ادب فارسی دستورات و احمام مدیریتی درقلمرو حکومت داری به وفور به چشم می خورد گروهی درکسوت حکیم گروهی نیزمنشی و وزیروصاحب دیوان و … بودند از انجایی که ادبیات فارسی دربستر دین و مذهب بالیده است اندیشه بزرگان دین منبع ذیقیمتی برای ادیبان است دراین پژوهش ارای و نظریات شاعران و نویسندگان کلاسیک ادب فارسی درقلمرو مدیریت حکومت داری ارمانی تحلیل موضوعی می بشود و درنهایت با اندیشه حضرت علی ع مقایسه میشود از دهلیز این پژوهش میزان تناسب منشور مدیریتی درادبیات و سخنان حضرت علی ع بدست م یآید.