مقاله بازتاب رئالیسم در اشعار لاهوتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۶۳ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: بازتاب رئالیسم در اشعار لاهوتی
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رئالیسم
مقاله واقعیت
مقاله تخیل گریزی
مقاله شعر مشروطه
مقاله ابوالقاسم لاهوتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزاق پور مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: نوش آبادی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مکتب رئالیسم یکی از بنیادی ترین مکاتب هنری است که در اواسط قرن نوزدهم در فرانسه ظهور کرد و به سرعت گسترش یافت. پرهیز از تخیل و الهام های درونی رمانتیک ها و پرداختن به واقعیت های عالم بیرون از اساسی ترین اصول این مکتب بود که شاعران، نویسندگان و هنرمندان را به سوی خویش کشاند. همگام با حرکت های مشروطه خواهان در ایران شاعران و نویسندگان با توصیف واقعیت های بیرونی و انحطاط و عقب ماندگی کشور، این بینش هنری را کمابیش و البته به شکلی ناقص به کار گرفتند و در خدمت اهداف انقلابی درآوردند. عصر مشروطه را باید نقطه عطفی در ورود شعر به حوزه زندگی مردم و مسائل جامعه و متمایل شدن آن به واقع گرایی دانست. از میان شاعران، ابوالقاسم لاهوتی با گرایش شدید به جریان چپ از منظری سوسیالیستی به اوضاع کشور توجه نشان می دهد. در این مقاله نگارندگان اصول رئالیسم را در اشعار او جستجو می کنند.