سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد عسکری چاوردی – دانشجوی کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

ساکنان مناطق مختلف پیرامون خلیج فارس از گذشته های دور همواره از طریق این خلیج و دریای عمان به داد و ستد با دیگر م ناطق می پرداختهاند و این خلیج را به عنوان یک مخلیج تجاری می شناختهاند . این ارتباط تاریخی که امروزه نیز در حال گسترش است تأثیرات فرهنگی متقابل نیز داشته است . بطوریکه در ادبیات عامیانه و شعرها نیز نمود یافته است .هدف این پژوهش بررسی تأثیر این روابط بر ادبیات عامیانهی مردم ساکن پسکرانههای شمالی خلیج فارس و همچنین مشخص نمودن سیر سفرهای تجاری – اقتصادی ، مذهبی و غیره است که از راه این خلیج صورت می گرفته ، با بررسی محتوای اشعار مورد نظر است . به همین منظور در این پژوهش اشعار و دوبیتی های محلی رایج در دشت های پسکرانهای لامِرد و مهر فارس مورد بررسی قرار میگیرد