مقاله بازتاب اوضاع اجتماعی در متون عصر قاجار با تاکید بر فرهنگ عامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) از صفحه ۴۹۷ تا ۵۱۴ منتشر شده است.
نام: بازتاب اوضاع اجتماعی در متون عصر قاجار با تاکید بر فرهنگ عامه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ عامه
مقاله مسائل اجتماعی
مقاله شعر
مقاله ادبیات
مقاله دوره قاجار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی نورالدین
جناب آقای / سرکار خانم: طایفی شیرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در کنار متون تاریخی و اجتماعی، طیف گسترده ای از متون ادبی از ادبیات داستانی تا شعر، بخوبی مسائل اجتماعی ایران عصر قاجار را در خود نمایانده اند. در این میان، فرهنگ عامه بخشی از این متون است که مسائل اجتماعی مردم عادی را بازتاب میدهد. مباحث فرهنگ عامه و متون ادبی، به سطوح غیررسمی جامعه میپردازند و بهمین خاطر، نباید آنها را مرجع دقیقی برای بررسی مسائل اجتماعی دانست؛ اما از آنجا که واقعیتها را بازتاب میدهند، مولفه های مهمی برای مطالعات تاریخی و اجتماعی بشمار میروند، که میتوانند نتایج این مطالعات را تایید و تقویت کنند. فرهنگ عامه، عقاید و نتایج رفتار مهم مردم عادی را در زمینه های مختلف اجتماعی مانند آداب، رسوم، جشنها، سرگرمیها و تفریحات، و… دربرمیگیرد. اینکه چگونه فرهنگ عامه به مرجع فهم عمومی جامعه بدل میشود و ما آنرا بازتاب دهنده وضعیت اجتماعی ایران در این دوره میدانیم، مسئله مهمیست که این مقاله به آن میپردازد.