سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فاطمه سادات ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
علیرضا عظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
نوشین راستیان طهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری داخلی

چکیده:

با رسالتی که جمهوری اسلامی ایران بردوش دارد مسجد جایگاه والایی برای دفاع و ارایه ارزشهای فرهنگی علمی و سنتی های اسلامی دارد مسجد یک فضا و بنای عمومی و یک عنصر شاخص معمارانه است که می توان آن را محوری ترین کانونی ترین و ارزنده ترین عنصر کالبدی متبلور کننده مدنیت جامعه اسلامی دانست تاکید شرعی و دینی اهمیت اجتماعی و سابقه تاریخی درایران دیدگاه جهانیان درمورد اسلام مسلمین و اقدامات درونی مساجد مار ا مجاب کرده تا با نگاهی به مساله سنت درمسجد سازی نگاه واقع بینانه تری نسبت به مدرنیزاسیون مسجد داشته باشیم هد ف از این امر ذکر نکات تکراری نیست بلکه بازبینی و ارایه افقه ای جدید درمزینه مبانی طراحی مسجد می باشد روش تحقیق دراین مقاله مطالعه کتابخانه ای استراتژی تفسیری تاریخی مدنظر بوده است همچنین دو عنصر مساجد ایران یعنی گنبد و مناره و ریشه های ساخت آنها به دلیل اهمیت مساله دراین پژوهش بررسی شده است.