سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد جواد ثابت – دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران
مهدی واحد وحدتکار – دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران
حشمت اله بهارلویی بردشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران
بهراد سید زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله با مرور ادبیات مدیریت راهبردی، دو دیدگاه اساسی در مورد ریشه ی مزیت رقابتی و تدوین راهبرد مورد بررسی قرار گرفته است. این دو دیدگاه یعنی دیدگاه مبتنی بر منابع و دیدگاه مبتنی بر فرصت در ادبیات مدیریت راهبردی در مقابل هم تلقی می شوند. نویسندگان مقاله با تکیه بر تعریف آلوارز از منابع کارآفرینانه و سبد منابع گالبریث، و به دلیل اینکه قابلیت شناسایی فرصت ها منبعث از خصوصیات فردی کارآفرین می باشد، بحث می کنند که راهبرد مبتنی بر فرصت در مقابل راهبرد مبتنی بر منابع قرار نمی گیرد و نویدی بر شکل گیری نگاهی نو به این دو دیدگاه است.