سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

میرزا حسن حسینی – استادیار دانشگاه پیام نور استات هرمزگان_دکتری شهرسازی و معماری_گروه م
یزدان شیر محمدی – هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

این مقاله به بررسی بازار یابی الکترونیک در صنعت گردشگری می پردازد.در ایتدا مفاهیم بنیادی که جهت شناخت بازار یابی الکترونیکی ضروری است،مورد بررسی قرار گرفته است.سپس ۹ بعد مهم تجارت الکترونیک در صنعت گردشگری و فر آیند بازار یابی الکترونیکی برای شرکتهای گردشگری بررسی شده و چگونگی توسعه یک سامانه پایگاه داده های بازار یابی و بهره گیری از بازاریابی مستقیم در گردشگری مورد تحلیل قرار گرفته است. در نهایت مدل و فرمول جدیدی برای آمیخته های بازار یابی در صنعت گردشگری ارائه شده است.فرمول بازاریابی الکترونیکی ارائه شده ۴P S+P2C2S3 می باشد که در آن ۴P شامل آمیخته های بازار یابی سنتی(محصول،مکان،قیمت،تبلیغات پیشبردی) P2 شامل شخصی سازی،خصوصی نگه داشتن اطلاعات مشتری،C2 شامل،مشتری و جامعه و S3 شامل سایت،امنیت،و ترویجات پیشبردی اینترنتی می گردد.