مقاله بازار مسکن و مشکلات آن در بافت قدیم دزفول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۳۷ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بازار مسکن و مشکلات آن در بافت قدیم دزفول
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازارمسکن
مقاله بافت قدیم
مقاله شهرستان دزفول
مقاله اقتصاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضویان محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در چند دهه اخیر پدیده تنزل کیفیت محیطی همچون شبحی بر ساختار اقتصادی کهن شهرهای ایرانی سایه افکنده و پایداری درازمدت آن را با خطر مواجه ساخته است. نتیجه این امر برون رانی بومیان از هسته های باارزش قدیم شهری به سمت مناطق نوساز و میانی است. (پوراحمد، حبیبی، فرهودی: ۱۳۸۹) زیرا کیفیت محیط، و مسکن ازعوامل موثر برحرکاتی جمعیتی درون شهری محسوب میشود با توجه به اینکه بخش مسکن یکی از مهمترین بخش های اقتصادی است که هم از نظر سهم در سبد هزینه خانوار و هم از نظر سهم در تولید ناخالص داخلی و نقش آن در تغییرات شاخص های کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی، اشتغال عوامل تولید، از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است. این مقاله با هدف پی بردن به مشکلات بازار مسکن در (بافت قدیم) شهرستان دزفول از نگاه خریداران مصرفی، سرمایه گذاران فردی، انبوه سازان، سازندگان، شرکت های سرمایه گذاری و سایر فعالان حوزه مسکن بررسی هایی را انجام داده است، تا بتوان در رابطه با آینده بازار مسکن جهت سرمایه گذاری و یا خروج از آن در این بافت تصمیم گیری کرد(کوره چی, هادی ص۱۲). و در ان شاخص های عمده ای چون جمعیت و زیر مجموعه های آن، نحوه مالکیت واحد های مسکونی، میزان اجاره و قیمت مسکن و دیگر مواردرا مورد تحلیل و بررسی قرا داده است. روش تحقیق این مقاله تحلیلی – توصیفی است , تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss و Arcgis وبررسی های میدانی شهرستان دزفول انجام شده است نتایج بدست امده نشان می دهد که مسائلی همچون فرسودگی بافت مشکل معابر مقاوم ساز نبودن واحد های مسکونی نداشتن پارکینگ عمومی و عواملی دیگر موجب شده است فقط قشر خاصی از جامعه در بازار مسکن این بافت سهیم باشند.