سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نگین حیدرزاده خویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه بناب
علی قربانی – دکترای مدیریت بازرگانی، رییس دانشگاه پیام نور بناب

چکیده:

امروزه صنعت گردشگری پزشکی به عنوان یکی از صنایع مهم جهان و یکی از درآمدزاترین صنعت ها بشمار می رود. توسعه گردشگری پزشکی علاوه بر درآمدزایی ابزار بسیار مناسبی برای توسعه کشور و انتقال دانش و تکنولوژی است..در این مقاله پس از مطالعه پیشینه پژوهش ابتدا مدیریت بازاریابی و بازاریابی خدمات تعریف می شود سپس به گردشگری پزشکی و مفاهیم آن پرداخته می شودپس از آن به تاریخچه گردشگری می پردازیم و محرک های بازار گردشگری پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس اشاره ای جایگاه ایران در بازا بین المللی خدمات درمانی می گردد و سپس به بررسی بازاریابی گردشگری پزشکی پرداخته و چالش های آن در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در انتهای مقاله پیشنهاداتی در خصوص رفع چالش های پزشکی ارایه می شود.