سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی ابراهیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
محسن ابراهیمی – کارشناس بازاریابی وفروش

چکیده:

دراین مقاله ایجاد اشتغال و کارافرینی دربخش کشاورزی و مشکلات و مسائل فراوان فارغ التحصیلان این بخش درخصوص یافتن کارمناسب و متناسب با رشته خود مدنظر قرارگرفته و طبق آمار و اطلاعات موجود بیان گرددیه که امروزه بیکاری دربخش کشاورزی ناشی از مسائل و مشکلات بسیارزیادی بوده و یکی از اصلی ترین آنها عدم توجه لازم به مسائل پس از تولید و بازار است بهطور کلی درفرایند ایجاد یک محصول قابل ارایه به بازار نیاز به مدیریت درسه بخش تولید بازاریابی و فروش وامور مالی می باشد که عدم تمرکز بربازاریابی و فروش دربخش کشاورزی کارافرینی دراین بخش را کاهش و سود اصلی د رفرایند تولید را به جیب واسه گران سرازیر کرده است البته این امر ناشی از تفاوت تولیدات بخش کشاورزی و دیگر بخشها می باشد که متخصصان امر بازاریابی تمایل چندانی جهت ورود به این عرصه را ندارند درپایان پنج راهکار اماده کردن زیرساخت برای ایجادرشته جدید بهنام بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی افزایش چندواحد درسی زیربنایی بازاریابی فروش و کارافرینیبه واحدهای درسی اجرای دوره های برای اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی برای بیان مسائلو مشکلات تولید بازاریابی فروش و امور مالی ایجاد کمیته هایی در مراکز جهاد کشاورزی شامل افراد متخصص درزمینه بازاریابی و فروش برگزاری کلاسهای آموزشی و بازاریابی و فروش برای فارغ التحصیلان متقاضی تولید جهت حل این مشکل ارایه گردیده است.