سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسلم یزدانپناه – کردستان، سنندج
کیوان قادری ورجی –

چکیده:

موبای لبارکد، یک شیوه قانع کننده و هوشمند برای سهیم کردن جامعه مورد هدف تبلیغ، با تجربه های پرمعنی وسنجشپذیر میباشد. این راهحل، با ایجاد ارتباط مستقیم بین تجار و مشتریان، بواسطه اپراتورهای تلفن همراه، پلی میان دنیاهای آنلاین و آفلاین برقرار میکند، که به مصرفکنندگان اجازه میدهد اطلاعات بیشتری درباره محصولات تولیدی و یا توسعه لحظهای آن محصولات از طریق گوشهای موبایل و بارکدهای موجود در تبلیغات، بدست بیاورند. موبای لبارکد، میتواند از مشکلاتی که در زمینه ارتباط تولیدکنندگان و مصرفکنندگان وجود دارد، کم کند. از جمله این مشکلات می – توان به: تعامل تجار و مشتریان و سنجش بازخوردهای این تعامل، دسترسی سریع مشتریاندر هر زمان و مکان به اطلاعاتیدر مورد کالای مورد پسندشان و ایستا ویکطرفه بودن روشهای تبلیغاتی موجود، اشاره کرد. در این تحقیق سعی براین است تا با استفاده ازموبای لبارکد، راهکارهایی منطبق بر ویژگیهای بومی برای رفع این مشکلات پیشنهاد شود