سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدیاسر ابراهیمیان جلودار، – مدرس دانشگاه پیام نور
سیدروح اله ابراهیمیان جلودار، – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
سیدمحمود ابراهیمیان جلودار، – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده:

امروزه بنگاه های کوچک و متوسط، عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری از کشورها محسوب میشوند و چنین صنایعی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت می باشند. بررسی ها نیز نشان داده است که بنگاه های کوچک و متوسط از طریق چهار مجرای کارآفرینی، نوآوری، تغییر فناوری ها و درنهایتایجاد فرصتهای شغلی بر اقتصاد جهانی تاثیر می گذارند. از طرف دیگر، شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات و خدمات متنوع باعث شده است که چنین صنایعی درصدد ایجاد مزیت های رقابتی پایدار در مقایسه با رقبا با تاکید بر استفاده از روش های بازاریابی نوآورانه باشند. بازاریابی نوآورانه نه تنها با توسعه محصولات، خدمات و تکنولوژی های جدید در ارتباط می باشد، بلکه یکی از مهترین عواملی است که بنگاه های کوچک و متوسط می توانند با بکارگیری درست از آن به تامین بهتر نیازهای مشتریان در مقایسه با رقبا در محیط رقابتی شدید پرداخته و از این طریق به حیات خود ادامه دهند. لذا با توجه به موضوع، این مقاله به دنبال بررسی اهمیت فوق العاده بازاریابی نوآورانه برای بنگاه های کوچک و متوسط و ارائه پیشنهاداتی برای آن می باشد.