سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مینا فولادگر – کارشناسی مهندسی اقتصادکشاورزی

چکیده:

باتوجه به تغییرات سریع اجتماعی اقتصادی درسطح بین المللی توجه به مسائل جهانی شدن دربخش های گوناگون اقتصادی از جمله بخش کشاورزی امری اجتناب ناپذیر بوده و به سمت اقتصادهای ملی و جهانی سوق یافته است با توجه به آنکه کشاورزی محور توسعه اقتصادی کشور تلقی می شود از این رو توجه به مساله کارافرینی درکشاورزی امری ضروری جوله می کند دربسیاری ازکشورها و اغلب کشورهای کمتر توسعه یافته کشاورزی بزرگترین صنعت منفرد است که بیشاز ۵۰ درصدنیروی کارکشورهای کمتر توسعه یافته را به همراه صنعت و تجارت وابسته به ان به کارمیگیرد که از آن به عنوان منبع مواد خام و بازار برای محصولات کارخانه ها استفاده می کند کارافرینی تبدیل ایده نو به محصول و یا خدمات است و مزایایی همچون تسهیل بازاریابی محصولات ایجاد اشتغال افزایش بهره وری خود اتکایی و رشد اقتصادی درمحصولات کشاورزی را به همراه خواهد داشت توسعه اقتصادی به خودی خود حرکتی رو به جلو را به سوی نظام های پیچیده تر و کاراتر بازاریابی فراهم می کنند. هدف ازاین مقاله نقش بازاریابی موثر به عنوان عاملی برای کارافرینی دربخش کشاورزی می باشد.