سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم شفیعی رودپشتی –
محدثه تراهی –
سیدحسن نوربخش – استادیار موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد

چکیده:

امروزه صنعت خودرو علاوه بر اهمیت صنعتی، به دلیل تاثیراتی که در مصرف سوخت و آلودگی زیست محیطی دارد، توجه زیادی را به خود جلب کرده است، و این در حالی است که در بازاریابی نیز علاوه بر سود آوری و فروش، به سلامت مصرف کنندگان و محیط زیست توجه می شود. همچنین باوجود حرکت جوامع به سمت صنعتی شدن، رقابت بین شرکت ها برای تصاحب بازار ، افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست، مقررات و الزامات دولتی و بین المللی، فشار گروه های دوست دار طبیعت و… باعث توجه سازمان ها به مسائل مرتبط با مدیریت زیست محیطی شده است و به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز به ادبیات بازاریابی رسوخ کرده و سبب شده که ملاحظات محیطی یکی از مهمترین فعالیت های شرکت ها باشد و حمایت از محیط خارجی اختیاری نباشد، بلکه یک بخش مهم از فرایند کسب و کار به حساب ‌آید. در این راستا این مقاله با بررسی ادبیات بازاریابی سبز به بررسی و شناسایی عوامل موثر در تحقق بازاریابی سبز و همچنین محرک های زیست محیطی بازاریابی سبز به ویژه در صنعت خودرو سازی پرداخته است. نتایج مطالعات نشان می دهد که محرک های زیست محیطی مختلفی ازجمله: فشارهای درونی وبیرونی سازمان، تکنولوژی های زیست محیطی، استانداردهای زیست محیطی، نگرانی از مسائل و معضلات زیست محیطی، افزایش آلودگی محیط زیست و …. به تحقق بازاریابی سبز در صنایع مختلف و به ویژه صنعت خودرو سازی کمک می کنند و سرانجام موجب حفاظت هرچه بیشتر محیط زیست می شود.