سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش سراسری صنعت خودرو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحسن نوربخش – استادیار موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد
میثم شفیعی رودپشتی – دانشجوی دکتری مدیریت
محدثه تراهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

باتوجه به حرکت جوامع به سمت صنعتی شدن افزایش پویایی و رقابت بین شرکت ها برای تصاحب بازار افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست مقررات و الزامات دولتی و بین المللی افزایش آگاهی مصرف کنندگان فشارگروه های دوستدار طبیعت و … باعث توجه سازمان ها به مسائل مرتبط با مدیریت زیست محیطی شده است از این رو به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز به ادبیات بازاریابی رسوخ کرده و موجب آن شده کهملاحظات محیطی یکی از مهمترین فعالیت های شرکت ها باشد و حمایت از محیط خارجی اختیاری نباشد بلکه یک بخش مهم از فرایند کسب و کاربه حساب می آید دراین راستا این مقاله با بررسی ادبیات بازاریابی سبز به بررسی و شناسایی عوامل موثردرتحقق بازاریابی سبز به ویژه درصنعت خودروسازی پرداخته است نتایج مطالعات نشان میدهد که محرکهای مختلفی به تحقق بازاریابی سبز درصنایع مختلف و به ویژه صنعتخودروسازی کمک می کند از آن جمله فشارهای درونی و بیرونی سازمان محیط رقابتی تکنولوژی های زیست محیطی نگرانی از مسائل ومعضلات زیست محیطی و … می باشد.