سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهمن سعیدی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
سیامک حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

موضوع این مقاله بازاریابی رابطه مند و تاثیر آن بروفاداری مشتری می باشد این مقاله به بیان مفهوم بازاریابی رابطه مند عناصر تشکیل دهنده آن و سپس مزایای حاصله از بکارگیری بازاریابی رابطه مند درسازمان و تاثیرات آن برسهم بازار فروش سودآوری هزینه های بازاریابی و جذب مشتریان جدید می پردازد نتایج این بررسی بیانگرآن است که ایجاد یک رابطه قوی و بلندمدت با مشتریان و ارضا نیازها و خواسته هایآنان سبب افزایش رضایت و وفاداری بیشتر مشتریان شده و باعث ایجاد یکمزیت رقابتی پایداربرسازمان خواهد گردید.