سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهادر زمانی – دکتری شهرسازی،عضوهیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
زینب جهانتاب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده:

امروزه جای خالی حضورفعال و پرنشاط وازسراشتیاق و نه ضرورت شهروندان در فضاهای شهری و به دنبال آن عدم احساس سرزندگی و نشاط شهری به قابل مشاهده است. این مقاله درپی آن است تا با یادآوری نمونه هایی از فعالیت های اجتماعی، تجاری که در سابقه دور این سرزمین وجود داشته و امروزه نیز به شکل های مختلف هنوز به حیات پراکنده و کم رمق خود ادامه می دهند به بیانِ اهمیت و نقش حیاتی سرزندگی، و حیات خیابان ها و مراکز شهری در نشاط وهویت شهر و شهروندان بپردازد و بر ضرورت جان بخشی دوباره خیابان ها و فضاهای شهری و توجه برنامه ریزان و متولیان امر به این نکته تاکید کند وبدنبال آن احیای برنامه ریزی شده بازارگاه های ادواری ،ساماندهی هفته بازارهای موجود و خیابان هایی با تجارت غیررسمی را در کنار فعالیت های متنوع و مکمل وتعریف شده دیگر، در بخش های مستعد یک شهر و یا شهرهای مستعد یک منطقه به عنوان یک راهکار بومی و خلاق معرفی کند.