سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

آرام احمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی

چکیده:

امنیت شهرهای مرزی و حفظ آن یکی ازمهمترین مسائل هرکشورمی باشد بدون تردید داشتن مرزهای کنترل شده و مناطق مرزی بدون تنش و بحران دربرقراری امنیت و اعمال حاکمیت درهرکشور نقش کلیدی و هدایت کننده ای داشته و از سوء استفاده و دخالت دشمنان داخلی و خارجی می کاهد استان سیستان و بلوچستان که پهناورترین استان کشورمان می باشد با داشتن حدود ۱۱۰۰ کییلومتر مرزخاکی با دوکشور افغانستان و پاکستان و همچنین ۳۰۰ کیلومتر مرز ابی درکرانه های عمان یکی ازنقاط حساس و استراتژیک کشور به شمار می رود لذا شناخت تاثیر عوامل اجتماعی فرهنگی سیاسی و اقتصادی برامنیت این استان از اساسی ترین نکات دردرک آسیب پذیری های امنیتی و جلوگیر یازهرگونه تنش و کنشهای ضدامنیتی به شمار می رود مهمترین چالش فرارور امنیت استان نارضایتی از فعالیت های اقتصادی می باشد این عامل باعث افزایش بیکاری گردیده و درنتیجه باعث شده تعدادزیادی از مردم به منظور امرار معاش به قاچاق کالا و … روی آورند دراین مقاله سعی شده به بررسی نقش بازارچه های مرزی درامنیت پایدار استان سیستان وبلوچستان پرداخته شود.