سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیددانا علی زاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری مشهد
پرستو علی زاده – کارشناس ارشد علوم اجتماعی گرایش جمعیت شناسی
مریم بیرانوندزاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
کبری سرخ کمال – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

با رشد سریع شهرنشینی گسترش و پیچیده شدن مسائل شهری یکی از اولین مشکلات شهری که نزد برنامه ریزان دیده شده است مکان گزینی برای کاربری های مختلف شهری می باشد از جمله مهمترین این کاربری ها که در بسیاری از شهرها بویژه شهرهای مرزی تبدیل شده بازارچه های مرزی است با وجود این که هدف کلی یعنی صرفه اقتصادی ایجاد بازارچه ها تا حدی عملی شده است اما احداث آن و الگوهای ارائه شده معمولا بدون مطالعات انجام شده است. بنابراین ایجاد بازارچه های مرزی بیش از آن که به ساختمان و فضای استقرار متکی باشد نیازمند پشتوانه ای است که در بردارنده ی نیاز و خواست گردشگران و شهروندان بوده و از طرف دیگر مطالعاتی را در خود داشته باشد که در آن به عنوان یک برنامه مسائل مربوط را بطور جامع و کامل تحلیل کرده و مشتمل بر ابعاد اقتصادی اجتماعی کالبدی سازمانی و سیستمی شهر شهروندان و گردشگران باشد و علاوه بر آن نقاط احداث بازارچه های مرزی می تواند پایدار باشد