مقاله بازاریابی ویروسی و تاثیر آن بر موفقیت احزاب و کاندیداها در رقابت های انتخاباتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در علوم سیاسی از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: بازاریابی ویروسی و تاثیر آن بر موفقیت احزاب و کاندیداها در رقابت های انتخاباتی
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاریابی سیاسی
مقاله بازاریابی ویروسی
مقاله بازاریابی دهان به دهان
مقاله شایعه سیاسی
مقاله رقابت های انتخاباتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری فرشید
جناب آقای / سرکار خانم: شفقی درویش گورنمز علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با رویکرد بین رشته ای در دو حوزه بازاریابی و سیاست انجام پذیرفته است. در این خصوص متغیر مستقل تحقیق بازاریابی ویروسی، و متغیر وابسته این پژوهش موفقیت احزاب و کاندیداها در رقابت های انتخاباتی می باشد که کاملا از حوزه سیاست استخراج شده است. بازاریابی ویروسی یکی از تکنیک های نوین بازاریابی است که با ارایه راه حل هایی می تواند به کمک فعالان حوزه سیاست بیاید و ضمن کاهش هزینه های تبلیغاتی میزان اثربخشی آن را افزایش دهد، این تکنیک در ارایه پیام های سیاسی نو، کارآمدی بسیار مناسبی دارد. این پژوهش به بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی بر موفقیت احزاب و کاندیداها در رقابت های انتخاباتی پرداخته است. در این تحقیق بازاریابی ویروسی به شاخصهایی تقسیم و تاثیر شاخص ها بر موفقیت احزاب و کاندیداها با استفاده از پرسشنامه مشتمل بر ۳۲ پرسش مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جزو تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی می باشد که به صورت میدانی انجام شده است. دانشجویان و استادان رشته های علوم سیاسی و مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران مرکز، تهران جنوب و واحد علوم تحقیقات که مشغول به تحصیل و تدریس هستند به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده اند و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و حجم نمونه ۳۵۲ نفر بوده است. نتایج تحقیق، تاثیر مثبت استفاده از بازاریابی ویروسی بر موفقیت احزاب و کاندیداها را البته متفاوت از یکدیگر تایید می کند. لذا به نظر می رسد با عنایت به افزایش هزینه های تبلیغاتی احزاب و کاندیداها و کاهش تاثیرگذاری آن در کسب آرای مردم، نتایج این تحقیق که برای نخستین بار در ایران انجام گرفته است می تواند در افزایش اثربخشی پیام های سیاسی در جریان انتخابات موثر واقع شود.