سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نگین صادقی – دانشجوی دکتری شهرسازی
محمدرضا اقارب پرست – دکتری روابط بین الملل

چکیده:

تقسیمات سیاسی کشور ما با سلسله مراتب کشور استان شهرستان بخش و دهستان تعریف می شود که مدیریت و هماهنگی مسائل مرتبط با هریک به ترتیب درحوزه اختیارات وزیرکشور استاندارفرمانداربخشدار و دهدار می باشد هرچند تعریف سلسله مراتب مدیریت شهری بیانگر لزوم توجه نهادهای ذیربط به تامین و حفظ منافع محدوده می باشد که بعنوان نظارت بالا به پایین تلقی می شود لیکن حضور فعال و خودجوش شهروندان به عنوان ساکنان اصلی هرحوزه به واسطه تعلق خاطری که احساس می کنند میتوانند درحفظ و ارتقای کیفیات محیطی و خصوصا تامین امنیت و ایمنی مثمر ثمر واقع شود چنانچه امروزه دربسیاری از نقاط جهان جهت دهی بسیاری از حرکت های پیشگیری ازجرم و کنترل خشونت به کمک شهروندان صورت میگیرد. منافع اقتصادی و بحث مشاغل و سرمایه گذاری بعنوان یکی از اساسی ترین نیازهای شهروندان می تواند زمینه ساز جذب توجهات بسیاری به سایر جنبه های فضای زیستی شود.