سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هومن ثبوتی – استادیار و مدیر گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ایران
نازنین نصیری – کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ایران
سپیده بابایی – کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ایران

چکیده:

امروزه میادین شهری با توجه به ابعاد مختلف کالبدی- فضایی خود می توانند در هویت بخشی و افزایش تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری نقش مهمی را ایفا کنند. اما متاسفانه همین نقش آفرینی در سال های اخیر هویت خود را از دست داده و چالش مهمی در شهرهای کنونی محسوب می شود. بنابراین میدان به عنوان عنصر هویت بخش شهری در طول تاریخ علاوه بر نمایش پیشینه کالبدی و تداعی کننده خاطرات جمعی، برای برقراری و ارتقای میزان تعاملات اجتماعی شهروندان نیز به شمار می آید. سبزه میدان شهر زنجان نیز به عنوان یکی از قدیمی ترین فضاهای شهری از ایگاه ویژه ای در هسته مرکزی و بافت کهن شهر برخوردار است، اما امروزه این میدان دچار تحولات بنیادین کالبدی و بافت خود شده و فضای جدیدی را ایجاد کرده که بیشتر مخصوص حرکت سواره هاست. از این رو بازآفرینی هویت در سبزه میدان شهر زنجان می تواند در ارتقای تعاملات اجتماعی شهروندان تأثیر گذار باشد چرا که امروزه این امر در فضاهای شهری از اهمیت و تأکید بسیاری برخوردار است. در این تحقیق از روش کیفی، توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده و هدف آن تحلیل و شناخت عوامل و زمینه های قدرت، ضعف، فرصت و تهدید مورد پژوهش (سبزه میدان شهر زنجان)، با استفاده از مدل swot است، که در نتیجه راهکارها و راهبردهایی به منظور بازافرینی و ارتقای تعاملات اجتماعی آن پیشنهاد شده است.