سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی اسدیان –
فریدون سقائی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر-شاهین شهر

چکیده:

امروزه مهمترین دغدغه مهندسین در شبکه های توزیع ( در سطح زمین، کشتی و زیردریایی )کاهش تلفات توان، تامین انرژی قابل اطمینان و مستمر با حداقل هزینه برای مصرف کننده ها می باشد. بازآرایی ساده ترین و کم هزینه ترین روش برای تامین هدف فوق می باشد. تحلیل شبکه به منظور قطع یا وصل بودن هر سوئیچ می بایست بدون خطا و متناسب با محدودیت های شبکه انجام گیرد و به منظور کاهش هزینه های سخت افزاری و به حداقل رساندن مدت زمان خاموشی لازم است تعداد سوئیچ هایی که تغییر وضعیت می دهند، حداقل بوده و تغییر وضعیت سوئیچ ها به سرعت انجام گیرد، با توجه به گسترش شبکه های توزیع و پیچیده تر شدن ارتباطات در این شبکه هادر سطح زمین و همچنین گسترش استفاده از توان برق در کشتی ها و زیر دریایی ها و وابسته بودن این تجهیزات به نیروی برق استفاده از تکنیک های هوشمند اجتناب ناپذیر است. در این مقاله از نظریه گراف در کنار الگوریتم های ژنتیک و اجتماع پرندگان به منظور یافتن سوئیچ هایی که با تغییر وضعیت آنها، باز آرایی انجام می گیرد , و همچنین کاهش تلفات و بهبود روفیل ولتاژ استفاده شده است.