سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل فتح الله نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه علوم تحقیقات کرمان
هادی زاینده رودی – دکتری برق قدرت، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم تحقیقات کرمان

چکیده:

برنامه ریزی و طراحی سیستم توزیع برق از جمله مسائلی است که با توجه به حجم و گستردگی متغیرها و عوامل موثر در آن بسیار پیچیده می باشد. امروزه مهمترین دغدغه مهندسین در شبکه های توزیع کاهش تلفات توان، تامین انرژی قابل اطمینان و مستمر با حداقل هزینه برای مصرف کننده ها می باشد. جایابی بهینه سکسیونرها (بازآرایی) ساده ترین و کم هزینه ترین روش برای تامین هدف فوق می باشد. در این مطالعه یک روش هوشمند بر پایه استفاده از الگوریتم بهینه سازی جست و جوی باکتری ها برای بازآرایی بهینه سکسیونرها به منظور کاهش تلفات در سیستم پیشنهاد شده است. مسئله بازآرایی سکسیونرها بصورت یک مسئله بهینه سازی غیرخطی در نظر گرفته شده و از الگوریتم بهینه سازی جست و جوی باکتری ها برای پیدا کردن جواب بهینه استفاده شده است. برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی، روش پیشنهادی بر روی یک سیستم واقعی ۳۳-باسه تست شد و نتایج شبیه سازی نشان داد که الگوریتم بهینه سازی جست و جوی باکتری ها می تواند به خوبی مسئله را حل کرده و با بازآرایی مناسب سکسونرها باعث کاهش تلفات شود.