سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدامیرحسین خوش صولت – مهندس برق کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

بازآرایی ایستگاه های برق درشبکه های توزیع انرژی برق از اهمیت بسزایی برخوردار ست این ایستگاه ها وظیفه تبدیل ولتاژ ۲۰۰۰۰ولت به ۴۰۰ ولت درشبکه توزیع انرژی را درمراکز مصرف برعهده دارند باوجود این اهمیت درانتخاب و بازآرایی مکان این پستها با تاکید برتقاضاهای موردی تصمیم گیری می شود درصورتی که با دقت نظر و استفاده از روشهای علمی و مهندسی و تصمیم گیری با معیارهای چندگانه میتوان به انتخاب بهتری دربازارایی و توسعه این پستها رسیده و حتی به مدلی دراحداث پست های جدید دست یافت دراین مجال با انتخاب چهارشاخص اساسی و مهم دربازآرایی پستهای توزیع ازجمله افت ولتاژ تلفات قیمت تمام شده و زیبایی ونتخاب دو میدان مطالعه درخیابان صنعتی باباطاهر و مسکونی ملت نوشهر چهارآلترناتیو ممکن دربازآرای ازتمرکز ظرفیت پستها تا تعدد ظرفیت درنظر گرفته شده و با بررسی همه جانبه و دقیق با بکارگیری تصمیم گیری با معیار های چندگانه و روش Fuzzy Topsis به بررسی و انتخاب آلترناتیوهای برتر پرداختیم