مقاله بار مرگ و میر به علت ابتلا به سرطان لب و دهان در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۲۸ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بار مرگ و میر به علت ابتلا به سرطان لب و دهان در ایران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان های لب و دهان
مقاله مرگ و میر
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: ابدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی باوندپور فاطمه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی نژاد عزیزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سرطان لب و دهان هشتمین سرطان شایع جهان است. نظر به اهمیت این سرطان کشنده در دنیا، مطالعات گوناگونی برای برآورد بار حاصل از این بیماری و هزینه های تحمیل شده آن بر جامعه انجام شده است. هدف این مطالعه برآورد بار حاصل از مرگ و میر سرطان لب و دهان در جمعیت ایران و بررسی روند آن طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ بود.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، از اطلاعات ثبت شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط به مرگ های حاصل از سرطان لب و دهان [ICD-10; C:00-08] در سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ استفاده شد. آمار موارد مرگ و میر این سرطان در گروه های جنسی (زن و مرد) و گروه های سنی زیر ۱۵ سال، ۴۹-۱۵ سال و بالای ۵۰ سال گروه بندی شد و میزان های مرگ براساس جمعیت تحت پوشش ثبت مرگ (مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر) محاسبه گردید.
یافته ها: نتایج حاصل از محاسبه میزان های مرگ و میر نشان داد که میزان مرگ حاصل از سرطان لب و دهان تا سال ۱۳۸۲ افزایش یافته و سپس با کاهش اندکی در سال ۱۳۸۳ مواجه شده است. میزان های مرگ حاصل از این سرطان در گروه مردان بیش از زنان بود و نیز با افزایش سن میزان مرگ حاصل از این سرطان نیز افزایش یافت.
نتیجه گیری: اگرچه میزان مرگ و میر به علت این سرطان در ایران در مقایسه با کشورهای آسیایی پایین تر است، اما مطالعات بیشتر و تکمیلی برای مشخص کردن عوامل خطر این سرطان در ایران جهت کاهش هر چه بیشتر میزان ابتلا و به دنبال آن کاهش بیشتر میزان مرگ و میر حاصل از سرطان لب و دهان ضروری می نماید.