سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا وفایی – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
کریم روشن میلانی – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
هادی خسروی – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

چکیده:

کم توجهی به تلفات در ترانسفورماتورهای توزیع و عدم دقت درانتخاب مناسب ظرفیت ترانس و بهره برداری ناصحیح از آنها به عنوان آخرین نقطه تحویل انرژی، بسیار گران تمام خواهد شد. زیرا ارزش انرژی متناسب با موقعیت مکانی مصرف کنندگان و با دورتر شدن از منبع تولید، شامل تمامی هزینه های شبکه و تجهیزات مسیر و کار نیروی انسانی و سرمایه گذاری در بخش تولید و انتقال نیز می باشد. طراحی و انتخاب اصولی قدرت های منصوبه برای ترانسهای توزیع و استفاده از بهترین حالت انتقال انرژی هدف این مقاله می باشد. که در آن نتایج اندازه گیری پیک بار مصرفی کلیه پست های توزیع آذربایجان شرقی در بهار ۱۳۷۳ به عنوان یک نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.