سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمد جواد مدنی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه شاهد
محمود رضا عبدی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

خاک های موجود در طبیعت از جمله خاک های سست به شمار می روند که تحمل بارهای زیاد و متناوب ناشی از وسایل نقلیه را ندارند و در اثر بارگذاری، نشست زیادی را از خود بر جای می گذارند. در حال حاضر روش های مختلف ی جهت بهسازی اینگونه خاک ها موجود می باشد که یکی از این روشها استفاده از الیاف پلی پروپیلن با مقاومت کششی بالا است. این تحقیق به بررسی اثر بارگذاری باربرداری متناوب بر رفتار بار نشست خاک ماسه ای مخلوط شده با الیاف پلی پروپیلن، با استفاده از دستگاه CBR می پردازد . عواملی نظیر، طول برش و درصد وزنی الیاف از جمله پارامترهای موثردراین تحقیق می باشد. الیاف پلی پروپیلن با طول برش ۶ و ۱۲ و ۱۸ میلیمتر و درصد وزنی ۰٫۰۵ % و ۰٫۱ % و ۰٫۲ % و %۰٫۴ ( وزن خاک خشک) جهت تسلیح ماسه مورد استفاده قرار گرفته است. توزیع الیاف در خاک به صورت تصادفی است و نیز تعداد سیکل های بارگذاری باربرداری انجام شده توسط دستگاه CBR، ۱۵ سیکل می باشد . نتایج نشان می دهد که مخلوط کردن الیاف با طول برش ۱۲ میلیمتر با درصد وزنی ۰٫۴ % (وزن خاک خشک) ، بهترین حالت برای تسلیح ماسه نسبت به موارد دیگر است به طوری که ظرفیت باربری و نشست ماسه را نسبت به ماسه غیر مسلح (در آخرین سیکل بارگذاری)، به ترتیب ۵۴,۸۶ % افزایشو %۱۲,۳۱ کاهش می دهد.