سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید هاشمی تگستانی – دانشیار بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
هادی خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه شیراز
رسول میرشکارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

کانسار زرشوران در شمال باختری ایران و در ۴۹ کیلومتری شمال شهرستان تکاب قرار دارد. این منطقه از نظر تقسیمات ساختاری زمین شناسی در زون سنندج- سیرجان قرار میگیرد. دگرسانی های همراه با کانه زایی در کانسار زرشوران شامل دگرسانی آرژلیکی و آلونیتی است، که طیف کانی های کائولینیت، ایلیت و آلونیت به عنوان شاخص این دگرسانی ها جهت انجام پردازشها انتخاب شد. پردازشهای پالایش تطبیقی تنظیم شده آمیخته (MTMF) و انطباق سیمای طیفی (SFF) با هدف بارز سازی منطق دگرسانی بر روی داده های مرئی-فروسرخ نزدیک و فروسرخ موج کوتاه استر با استفاده از طیفهای بدست آمده از روش شاخص خلوص پیکسل (PPI) اجرا شد. مقایسه نتایج این دو الگوریتم با مشاهدات میدانی و نقشه زمین شناسی منطقه نشان داد که الگوریتم پالایش تطبیقی تنظیم شده آمیخته نسبت به الگوریتم انطباق سیمای طیفی از دقت بالاتری برخوردار است.