سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیدا طاهرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شی
کمال نوری خانکهدانی – استاد یار بخش زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
عبدالحمید امیری – استاد یار بخش زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
معصومه راستگو – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

مرمرها و اسکارن های تنگ حنای نیریز در ۳۰ کیلومتری شمال غرب شهرستان نیریز واقع شده است.مرمرها و اسکارن های تنگ حنا بخشی از زون افیولیتی نیریز است . منطقه مورد مطالعه با مختصات LR=54˙ ۳۰′ E , 29˙ ۰۰′ N و UL=53˙ ۳۰′ E , 29˙ ۴۵′ N بخشی از نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰۰ نیریزمحسوب می شود. در پژوهش جاری این مجموعه بر اساس کاوش های صحرایی و بررسی های دور سنجی با بهره گیری از داده های سنجندهASTER مورد مطالعه قرار گرفته اند . پس از برداشت های صحرایی مرحله اول از محدوده مرمرها و اسکارن ها مطالعات دور سنجی آغاز شد. پس از انجام تصحیحات اولیهبارزسازی به روشPCA و طبقه بندی نظارت شده صورت گرفت و در نهایت پس از کنترل زمینی نقاط در مرحله دوم عملیات صحرایی، ذخایر جدید مرمرها و اسکارن ها شناسایی شده و نقشه پهنه بندی از آن ها تهیه شده است. بر اساس نتایج پژوهش جاری تلفیق روش های دور سنجی و عملیات صحرایی می تواند در شناسایی ذخایر از جمله مرمرها نتایج درستی را به دنبال داشته باشد