سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا عباس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
محمد بومری – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
حبیب اله بیابانگرد – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی

چکیده:

کالدرای آبدر در کمربند آتشفشانی-رسوبی دهج-ساردوئیه (بخشی از کمربند ارومیه -دختر ) در ۳۵ کیلومتری شمال شرق شهر بابکودر استان کرمان واقع شده است. در این تحقیق، از طریق پردازش تصاویر ماهواره ای مناطق دگرسانی مشخص شده است. بر روی ترکیب رنگی RGB) (5،۳،۱)،(۷،۴،۱)،(۱، ۴ ، ۵ طبقه بندی نظارت شده انجام شده است و در آن محدوده های دگرسانی ، رسوبات کواترنری، پوشش گیاهی، آب و سنگهای سالم مجزا شدند. برای همگن سازی نقشه های تولیدی ، بر روی هر یک از تصاویر طبقه بندی شده ،فیلتر گذاری از نوع Majority با اندازه ۳×۳ بکارگرفته شدهاست و سپس نقشه های با هم قطع داده شده و نقشه نهایی محدوده دگرسانی فیلیک، آرژیلیک و پروپیلیتیک ایجاد شده است.