سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حیدر جلیلیان – گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
محمودرضا هیهات – گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
محمدمهدی خطیب – گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

منطقه ی مورد مطالعه در شمال آرین شهر، در خراسان جنوبی قرار دارد که به لحاظ زمین شناسی به زون زمیندرز سیستان تعلق دارد. به منظور تعیین ارتباط دگرسانی ها با شکستگی ها و گسل ها، مطالعات سنج از دور بر روی تصاویر +ETM این منطقه انجام گرفت. با استفاده از روش های نسبت باندی و آنالیز مؤلفه های اصلی (PCA)، مناطق دگرسانی در تصاویر ماهواره ای بارزسازی شد. سپس با اعمال فیلتر sunangle بر روی تصاویر ماهواره ای، شکستگی ها بارزسازی و رفومی شدند. پراکندگی دگرسانی ها انطباق خوبی با پراکندگی شکستگی ها نشان می داد، علاوه بر این روند غالب دگرسانی ها همچون روند غالب شکستگی ها WNW ود. این نشان می دهد که گسل ها و شکستگی ها در کنترل و هدایت محلول های دگرسان کننده نقش داشته اند.