سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم جاویدی مقدم – گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسن کریم پور – گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد
خسرو ابراهیمی – گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد
آزاده ملک زاده شقارودی – گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

منطقه چشمه خوری در شمال غرب شهرستان بیرجند و در قسمت شمالی بلوک لوت قرار گرفته است. واحدهای سنگی شامل سنگ های آذرآواری، آتشفشانی و رسوبی است. سنگهای آذرآواری همانند ایگنمبریت و توف اسیدی، سنگهای آتشفشانی شامل داسیت، بیوتیت آندزیت، آمفیبول آندزیت و پیروکسن آندزیت و واحد رسوبی شامل کنگلومرای ماسه ای- آهکی می باشد. اعمال روش نقشه بردار زاویه طیفی به بارزسازی کانی های دگرسانی های مختلف در منطقه منجر گردید. بیشتر کانی ها، نظیر کائولینیت، ایلیت، پیروفیلیت، مونتموریونیت، دیگیت، کلریت، اپیدوت و زئوزیت که در دگرسانی های آرژیلیک و آرژیلیک پیشرفته و پروپیلیتیک یافت می شوند، با پردازش تصاویر آستر شناسایی شدند. بر اساس نتایج تجزیه شیمیایی رسوبات رودخانه، برخی عناصر مانند مس، روی و باریم آنومالی های بالایی را نشان می دهند، ویژگی واحدهای سنگی به لحاظ ترکیب و سن، وجود دگرسظانیهای متنوع و گسترده و آنومالی عناصر مس، روی، سرب و باریم در رسوبات رودخانه ای، توجه بیش از پیش به این منطقه را طلب می کند.