سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمجتبی سالاری – دانشگاه جامع علمی کاربردی یزد – واحد خانه کارگر
مجتبی اردشیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمدجواد فتاحی – دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر

چکیده:

داده کاوی یکی از پیشرفتهای اخیر در کشف عمقی داده هاست. داده کاوی ، اطلاعات پنهانی که برای برنامه ریزیهای استراتژیک میتواند حیاتی باشد را آشکار می سازد. در بخشی از داده کاوی به بررسی الگوریتم های دسته بندی پرداخته می شود در مسائلclassificationهدف شناسایی ویژگیهایی است که گروهی را که هر مورد به آن تعلق دارد را نشان دهند. از این الگو می توان هم برای فهم دادههای موجود و هم پیشبینی نحوه رفتار مواد جدید استفاده کرد. دادهکاوی، مدلهایclassificationرا با بررسی دادههای دستهبندی شده قبلی ایجاد میکند و یک الگوی پیشبینی کننده را بصورت استقرایی مییابند.. این مقاله بهبررسی چند الگوریتم مطرح در این باب که از دیدگاهInternational Conference on Data Mining (ICDM انتخاب شده اند ، می پردازد. الگوریتم هایSVM, C4.5 , AdaBoost, KNN, CART , Navie beys,که این الگوریتم ها در زمره پرقدرت ترین الگوریتم هایی هستند که در تحقیقات مورد استفاده قرار میگیرند. سعی بر آن است که این الگوریتم ها توضیح داده شده ، نقاط قوت و ضعف آن ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.