سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه کریمی اورگانی – دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

اکوسیستمهای آبی ؛اکوسیستمهای پایداری در روی کره زمین هستند که مهیا کننده خصوصیات اکوسیستمی قابل توجهی می باشند .افزایش جمعیت همراه با فعالیتهای انسان و اعمال طرحهای توسعه ای نامناسب منجر به آسیب رسانیدن به این اکوسیستمهای ارزشمند گردیده است که عواقب ناشی از بروز چنین آسیب هایی در درازمدت باعث تغییرات جبران ناپذیری در طبیعت خواهد شد . نتیجه این تغییرات ؛ کاهش ارزشهای اکوسیستم و اثر گذاری بر روی اقتصاد خواهد بود . لذا در این خصوص فهم و درک ارزشهای یک اکوسیستم به منظور تصمیم گیری در خصوص بروز مشکلات ؛بسیار حائز اهمیت است . هدف از ارائه این مقاله بررسی انواع ارزشهای مستقیم و غیرمستقیم تالابها و روند ارزشگذاری اقتصادی تالابهاست . خدماتی که تالابها ارائه دهنده آن هستند بی شمارند و شناخت ارزشهای تالابها به واسطه فقدان دانش وآگاهی با مشکل مواجه شده است .ارتباط بین ارزشهای مصرفی و کارکردهای تالابی منجر به افزایش آگاهی استفاده کنندگان از منابع تالابی می گردد .( ۲). ارزشگذاری اقتصادی تالابها کمک می کند تا سو دهای برخاسته از این اکوسیستمها را جویا شده و در جهت حفظ تالاب چاره اندیشی کنیم همچنین .با ارائه یک روش ارزشگذاری اقتصادی مناسب و استراتژیهای حفاظتی بهینه برای تالابها میتوان در جهت مدیریت و حفظ و احیاء این بوم سازگانهای حیاتی چاره اندیشی نمود .لذا در این تحقیق سعی شده تا با ارائه چنین روشهای ارزشگذاری نسبت به تهیه و تدوین استراتژیهای حفاظتی جهت مدیریت تالابها در سطح کلان اقدام شود.