سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا حضرتی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیدحسین حسینی – دانشکده فیزیک
رضا حضرتی – دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه اینورترهای چندسطحه به عنوان جایگزینی مطلوب برای کاربردهای توان متوسط-بالا محسوب می شوند. این مقاله تکنیک مدولاسیون پهنای پالس تصادفی اصلاح شده ای را برای اینورتر چندسطحه ی هیبریدCHBارائه می کند، که نسبت به اینورتر چند سطحهCHB معمولی دارای کلیدهای قدرت کمتری بوده و در تولید توان از منابع انرژی های نو نظیر فتوولتائیک و پیل های سوختی مورد استفاده قرار می گیرد. روشPWM متداول ترین روش کنترلی این اینورتر است. تکنیکPWM نویزهای الکترومغناطیسی فرکانس بالا ایجاد می کند، که در این مقاله برای حذف این مشکل از تکنیک مدولاسیون پهنای پالس تصادفی با سیگنال مدولاتور بهبود یافته استفاده شده است اینورتر ارائه شده توسط دو روش مدولاسیونRPWM و PWMبهبود یافته در محیط MATLAB/Simulink شبیه سازی شده و نتایج شبیه سازی بهبود عملکرد اینورتر و حذف هارمونی کهایفرکانس بالا را در حالتRPWMبهبود یافته اثبات می کند.