سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا یوسفی پور –

چکیده:

هر ۸ ثانیه در بخشی از کره زمین، زمین لرزه به وجود می آید. با پدیده زمین لرزه بایستی به صورت علمی و آشنا برخورد شود. ایران و تهران مستعد بروز زمین لرزه می باشند. خطوط و شبکه های انتقال و توزیع گاز طبیعی از مواردی است که در حین زلزله و پس از آن می تواند آتش سوزی و انفجارهای مهیب ایجاد نماید و اصولا تجربه نشان می دهد که خسارت جانی و مالی ناشی از حوادث ثانویه (پس از زلزله) نه تنها کمتر از خسارت زلزله نبوده که در بسیاری موارد دامنه و گستردگی و حتی پیچیدگی آن بیشتر از آن میباشد.
سیال گاز طبیعی و تاسیسات مدفون و غیر مدفونی که در امرمهم تویع این سیال نقش دارند از یک سو به خاطر اشتعال و انفجار پذیری و از سوی دیگر به دلیل آثار تعیین کننده و حیاتی آن در انرژی رسانی به شهروندان بایستی با رویکردی بسیار دقیق و علمی، بررسی و تحت توجه قرار داشته باشند. امروزه در کشورهای مستعد زلزله چنین تاسیساتی بصورت ویژه تحت ایمن سازی وتابیر کنترلی ضد زلزله قرار می گیرند. بحث و رشته نسبتا جدید « Crisis management» در سازمان و ساماندهی نیروهای ویژه و مردمی و اجرای موایزن ایمن سازی تاسیسات شهری نگاه فراگیری به شبکه های توزیع گاز طبیعی دارد. تهران با در بر داشتن حدود ۱۰,۰۰۰km خطوط تغذیه (Basic grid) و شبکه توزیع (Distribution 700,000 , network علمک گاز و ۳۰۰ ایستگاه تقلیل فشار واجد ریسکهای عمده و اجتناب ناپذیر در زلزله بوده و موضوع (ایمن سازی) اتخاذ تدابیر ضد زلزله حیاتی و جدی است.
وجود گسلهای متعدد در این شهر من جمله گسلهای ری شمالی، ری جنوبی، مشاء و شمال تهران وسوابق تاریخی زلزله موجب می شود که ۵ سناریو (۴ سناریوی تعینی و ۱ سناریوی آماری و احتمالی) در تدابیر ضد زلزله ملحوظ گردد. مطالعه رفتار لرزه ای، land slide , Liquefaction در تهران و واکنش تاسیسات گازی درمواجهه با زلزله و شناسایی نفاط ضعف و نهایتا ایمن سازی و اتخاذ تدابیر سخت افزاری و نرم افزاری از گامهای اساسی در پروژه تحقیقاتی (ایمن سازی و کنترل شبکه گاز تهران در مقابل زلزله) می باشد. نتایج این تحقیق به طور عام در کلیه سازمانها و به طور خاص در سازمانهای صاحب تاسیسات خدمات شهری نافذ و قابل استفاده می باشد.